Scroll Top

CAD/Cam modeller

Vad är en CAD/CAM modell?

För att tillverka en proteshylsa eller ortos måste du ha ett positiv, en modell av kroppsdelen som hjälpmedlet ska passa till. Ortopedingenjören scannar patienten, modellerar digitalt och sedan printas den ut av oss på Bahr Innovation. Om ortopedingenjören behöver hjälp med modelleringen gör vi självfallet det för dem. Modellen blir levererad efter några dagar och ortopedteknikern kan starta sitt arbete direkt, eftersom modellen inte behöver något efterarbete.

Modellerna är gjord med FDM 3d-print teknologi vilket tål all typ av laminering från karbonfiber och plast till material som läder, silikon och metall. Ortopedteknikern kan enkelt häfta, spika och lägga på material. Modellen väger lite och ytan har en slät finish. Ytterligare en sak, det är mer miljövänligt att jobba med CAD/CAM modeller jämförts med modeller från skumfräsning.


3D print Model

Ett urval av produktionsmodeller

sv_SE